Електронні збірники

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених

1 ЧАСТИНА

2 ЧАСТИНА

 

Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської інтеграції