Архів електронних збірників 2018

Автор | 07.02.2019

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених

1 ЧАСТИНА

2 ЧАСТИНА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ